img-03

MÜŞTERİ DENEYİMİ

Müşteri deneyim testleri (test videoları) ve müşteri yolculuk haritaları size e-ticaret sitenizde ziyaretçi deneyimini geliştirme ve iyileştirmeniz için öneriler sunacaktır. Bu öneriler sizin stratejik bir yol haritası oluşturmanızı sağlayacaktır.

Müşteri deneyimi iyileştirme ve geliştirme önerilerinin stratejik öncelik sıralamasına göre düzenlenmesi satışlarınızı engelleyen faktörlerin öncelikle iyileştirilmesi ile sitedeki satışların kısa dönemde artması açısından önemlidir.

Müşteri deneyim uzmanlarımız müşteri deneyim test videoları ve müşteri yolculuk haritasının görüntülenmesi sonucunda ortaya çıkan bilgileri analiz ederek kolay anlaşılır veriye dayalı rapor olarak size sunacaktır.

Uzmanlarımızın size sunacağı raporların temelinde müşterilerinizin video yorumları ve yolculuk haritaları olacaktır. Video ve yolculuk haritalarının sağladığı geliştirme ve iyileştirme önerileri anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak rapor haline getirilecektir. Sitenizdeki müşteri (ziyaretçi) deneyimini iyileştirmeniz için yapılması gerekenleri (uygulanabilir önerileri) size anlaşılır bir şekilde sunacaktır. Sade bir dil yanında öneriler ekran görüntüleri ile desteklenerek önerilerin anlaşılmaları  kolaylaştıralacaktır.

Uzmanlarımız raporlarındaki uygulanabilir önerileri Amerikan, Australyalı ve İngiliz e-ticaret siteleri ile karşılaştırarak, önerilerin sektör öncülerinin sitelerinde nasıl hayata geçirildiğini sizlere örnekleri ile göstereceklerdir. Amerikan ve İngiliz e-ticaret sitelerinin analizlerinin rapora eklenmesi müşteri deneyimdeki en yeni trendler ve innovasyonları ekran görüntüleri ile birlikte size sunarak müşteri deneyiminde Türkiyede sektörünüzde yeniliklere imza atmanıza yardımcı  olacaktır.

Yurtıdışındaki e-ticaret sitelerinin incelenmesinin yanısıra, uzmanlarımız sizin yurtiçindeki rakibinizin müşteri (site ziyaretçisi) yolculuk ve deneyim analizini yaparak raporunuza ekleyeceklerdir. Rakip e-ticaret sitesinin analizi size müşteri deneyiminde rakibinizin hangi teknik ve yöntemleri uyguladığını göstererek rakibizin uyguladığı teknikleri sizinde uygulayabilmenize yada daha yenilikçi yaklaşımlar oluşturabilmeniz için katkı sağlayacaktır.